Hướng Dẫn Luyện Thi PMP® qua WebEx Trên Thiết Bị Di Động

Hướng Dẫn Luyện Thi PMP® qua WebEx Trên Thiết Bị Di Động

Học viên Stevbros sẽ trao đổi với giảng viên qua hệ thống học trực tuyến tiên tiến nhất Webex. Chia sẽ audio/ video/ slide trung thực như bạn đang ngồi trên lớp học. Bạn truy cập webex ở bất kỳ nơi nào và bằng nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop, tablet hay smartphone.
Chi tiết
Hướng Dẫn Luyện Thi PMP® qua WebEx Trên Các Trình Duyệt Web

Hướng Dẫn Luyện Thi PMP® qua WebEx Trên Các Trình Duyệt Web

Học viên Stevbros sẽ trao đổi với giảng viên qua hệ thống học trực tuyến tiên tiến nhất Webex. Chia sẽ audio/ video/ slide trung thực như bạn đang ngồi trên lớp học. Bạn truy cập webex ở bất kỳ nơi nào và bằng nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop, tablet hay smartphone.
Chi tiết
Chính Sách Thanh toán và Giao hàng

Chính Sách Thanh toán và Giao hàng

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master, JCB cho các khóa học khai giảng và các khóa học online của Stevbros Training and Consultancy
Chi tiết
Nhận Userid, Học, và Chứng Nhận

Nhận Userid, Học, và Chứng Nhận

Sau khi đăng ký khóa học và thanh toán thành công, bạn sẽ nhận 1 email từ hệ thống của Stevbros Online cấp tài khoản gồm userid và password để truy cập hệ thống online.
Chi tiết
Chính sách hủy giao dịch, hoàn tiền và khiếu nại

Chính sách hủy giao dịch, hoàn tiền và khiếu nại

Nếu bạn muốn hủy giao dịch sau khi thanh toán thành công, điều kiện cần là bạn chưa truy cập tài khoản khóa học qua mạng do Stevbros cung cấp (đối với khóa học qua mạng) hoặc chưa tham dự lớp học (đối với khóa khai giảng theo lớp)
Chi tiết
12