Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum Essentials for Practitioners

Bài giảng và giảng viên đã được phê duyệt bởi Liên Minh Scrum toàn cầu (Scrum Alliance®)

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Nắm vững được các kiến thức liên quan tới phương pháp Agile/Scrum.
 • Hiểu được những thay đổi cần thiết để áp dụng Agile/Scrum trong thực tế.
 • Thực hành với các dự án và công cụ thực tế cho việc phát triển phần mềm theo phương pháp Agile/Scrum.
 • Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD).

Đối tượng

 • Các thành viên nhóm Scrum (nhân viên phát triển, nhân viên kiểm tra), Scrum Master và Product Owner.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về phát triển phần mềm theo Agile/Scrum.
 • Phân tích, tổ chức, quản lý và phát triển các yêu cầu hệ thống trong Agile/Scrum.
 • Quản lý, lập kế hoạch và phát triển dự án phần mềm với Agile/Scrum.
 • Tiếp tục cải tiến trong Scrum, phân tích rủi ro, kiểm tra và thích ứng.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/agile-scrum-essentials-for-practitioners.html

Chứng chỉ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)
 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu

Yêu cầu dịch vụ