Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Advanced Agile/Scrum for Practitioners

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Hiểu rõ những cạm bẫy của Agile/Scrum để chuyển đổi Agile/Scrum thành công.
 • Tích hợp thành công Agile/Scrum vào môi trường Waterfall.
 • Đầy đủ kiến thức nền tảng để thi chứng chỉ quốc tế Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Onwer (CSPO), Certified Scrum Developer (CSD).

Đối tượng

 • Scrum Masters, Product Owners, Scrum Team Members.

Nội dung khóa học

 • Những cạm bẫy phổ biến của Agile/Scrum.
 • Tư duy Agile.
 • Chuyển đổi Agile.
 • Tích hợp Agile/Scrum vào môi trường Waterfall.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/advanced-agile-scrum-for-practitioners.html

Chứng chỉ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)
 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu

Yêu cầu dịch vụ