Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

E-learning: 2 tháng

Workshop: 5 ngày

Tên chứng chỉ: PMP® Exam Preparation

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, và kinh nghiệm (rules of thumbs)
 • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến 20 công thức tính toán
 • Nắm vững 47 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến ITTO của từng quy trình
 • Phân biệt rõ tips and tricks với best approaches. Trả lời chính xác các câu hỏi xử lý tình huống
 • Thi đậu chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP® dễ dàng và tự tin nhất ngay trong lúc đang học.

Đối tượng

 • Các bạn đã  hoàn thành khóa học Quản Lý Dự Án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide
 • Các bạn đang có kế hoạch thi PMP®.

Nội dung khóa học

Chi tiết workshop:

 • Nội dung kỳ thi PMP®
 • Tổng quan về quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide, 5 nhóm quy trình và đạo đức của nhà quản lý dự án
 • Quản lý tích hợp dự án
 • Quản lý phạm vi dự án
 • Quản lý thời gian dự án
 • Quản lý chi phí dự án
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Quản lý giao tiếp dự án
 • Quản lý rủi ro dự án
 • Quản lý nhân sự dự án
 • Quản lý mua sắm dự án
 • Quản lý các bên liên quan dự án
 • Làm bài thi mẫu, thảo luận phân tích kết quả bài thi mẫu với giảng viên

Chi tiết e-learning:

 • Luyện 2000 câu hỏi PMP® mẫu. Các đề thi mẫu được cập nhật liên tục hàng tháng có nội dung sát với những kỳ thi gần nhất.

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/pmp-exam-preparation.html

Chứng chỉ

 • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)
 • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)®) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu.

Yêu cầu dịch vụ