Ý kiến của bạn
Nguyễn Đăng Phước Đống, PMP®
Khoá học PMP® Exam Prep của Stevbros đã giúp tôi đạt chứng chỉ PMP® ngay lần thi đầu tiên với các Domain điều đạt Proficient...

Nguyễn Đăng Phước Đống, PMP® - Sacombank

Jun 27
2016

Chi tiết

ĐẶNG TRUNG NGUYÊN, PMP®
Tôi đã tham dự hai khóa học Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide và Luyện Thi PMP® 20 workshop Webex của Stevbros....

ĐẶNG TRUNG NGUYÊN, PMP® - Công ty TNHH Công trình L&K Vietnam

Nov 11
2015

Chi tiết

Gao Yanfeng, PMP®
Very appreciated all the assistance during PMP® training, pre-examination preparation including mock up test and PMP® examination registration from Stevbros...

Gao Yanfeng, PMP® - Sunrise Offshore Pte Ltd - China

Oct 21
2015

Chi tiết

Mai Quốc Duy
Tôi nhận ra hai đặc điểm nổi bật tại Stevbros. Thứ nhất, giáo trình rất ngắn gọn, dễ hiểu. Thứ hai, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, có khả năng sư phạm tốt và đặc biệt rất tâm huyết với bài giảng....

Mai Quốc Duy - Trưởng phòng NOC (Network Operation Center) - NetNam

Apr 26
2015

Chi tiết

Khúc Mạnh Thảo, PMP®
Tôi đã tham gia khóa học Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide của Stevbros. Khóa học đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng, các tài liệu tham khảo, các biểu mẫu giúp ích rất nhiều trong công việc quản lý dự án hàng ngày của tôi....

Khúc Mạnh Thảo, PMP® - Công Ty Tư Vấn Công Nghệ Nhà Bè

Sep 30
2014

Chi tiết

Phan Thị Minh Đức, PMP®
Tôi đã tham dự hai khóa học Quản Lý Dự Án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK® Guide và Luyện Thi PMP® của Stevbros....

Phan Thị Minh Đức, PMP® - KMS Technology

Sep 29
2014

Chi tiết

Nguyễn Thị Vọng
Chúng tôi có dịp hợp tác với StevBros lần đầu tiên vào tháng 5/2014 cho khoá học Scrum for Developer. Đây là khoá học cực người dạy/trung tâm đào tạo vì hiếm có giảng viên nào đạt chuẩn cả....

Nguyễn Thị Vọng - Trưởng Phòng Đào Tạo FPT Software HCM

Aug 11
2014

Chi tiết

Phạm Nhất Phương
FSOFT Corporate Training Center has partnered with Stevbros in Scrum for Developer programs in order to enhance our developers’ skills and expertise in Scum projects....

Phạm Nhất Phương - Training Director at FPT Software

Aug 08
2014

Chi tiết

12