Hợp tác kinh doanh

Các tổ chức và cá nhân muốn gia tăng doanh số bằng cách cung cấp khoá học của Stevbros Training and Consultancy – Uỷ Quyền Đào Tạo Toàn Cầu của Project Management Institute (PMI)® - đến khách hàng của mình, mời điền thông tin theo mẫu sau:

Bạn muốn hợp tác khóa học nào?

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (PMF)

Quản Lý Dự Án Nâng Cao Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

Lãnh đạo Agile (Agile Leadership)

LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MICROSOFT PROJECT

Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence)

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Dự kiến khoá học được triển khai vào ngày nào?