Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 11/05/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 11/05/2017

Ngày 11-12-13/05/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Ngày 14-15/04/2017 và ngày 22-23/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

Ngày 25-26/03/2017 và ngày 01-02/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Ngày 30-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Ngày 24-25-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
123..14