Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 14/04/2017

Ngày 14-15/04/2017 và ngày 22-23/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Công Ty TNHH Phần Mềm FPT chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

HCM - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 25/03/2017

Ngày 25-26/03/2017 và ngày 01-02/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị Việt Nam và nước ngoài chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 30/03/2017

Ngày 30-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® 24/03/2017

Ngày 24-25-31/03/2017 và ngày 01/04/2017 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự kỳ thi
Chi tiết
Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 23/03/2017

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh - Project Management Fundamentals 23/03/2017

Ngày 23-24-25/03/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Fsoft Hồ Chí Minh.
Chi tiết
123..14