Dịch vụ Stevbros Việt Nam

| Công ty

Stevbros chuyên thiết kế và cung cấp các khóa học quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK®, Agile, Scrum và luyện thi các chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án Project Management Professional (PMP)®, Program Management Professional (PgMP)®, Porfolio Management Professional (PfMP)®, Certifed Associate in Project Management (CAPM)®, PMI Agile Certifed Practioner (PMI-ACP)®, PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®, PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®, PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®, Certified ScrumMaster® (CSM), Certifed Scrum Product Owner® (CSPO), Certified Scrum Developer® (CSD) ...  theo yêu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân ở tất cả các nước trên thế giới. 

Ngoài ra, Stevbros còn đang cung cấp các khóa học quản lý dự án qua mạng, các khoá học tích luỹ Professional Development Units (PDU) theo tiêu chuẩn của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ - Project Management Institute (PMI), và các khoá học tích luỹ Scrum Education Units (SEU) theo tiêu chuẩn của Scrum Alliance® trên toàn cầu. 

Tất cả các khóa học của Stevbros đã và đang được các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới lựa chọn và đánh giá cao.

Stevbros liên tục tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu để đảm bảo nội dung đào tạo của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn quản lý dự án quốc tế được cập nhật mới nhất và thực sự phản ánh các kỹ năng, kiến thức và cách làm tốt nhất hiện tại bạn đang cần để quản lý dự án thành công.

  • Giới thiệu Stevbros Việt Nam
  • Dịch vụ Stevbros Việt Nam
  • Các chuyên gia đào tạo và tư vấn
  • Khách hàng doanh nghiệp
  • Hồ sơ công ty
  • Liên hệ