Giới thiệu Stevbros Việt Nam

| Công ty

Stevbros, viết tắt của Stevbros Training and Consultancy, là ủy quyền đào tạo toàn cầu mã số 3807 của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ - Project Management Institute (Global PMI R.E.P) và là uỷ quyền đầu tiên của Scrum Alliance® tại Việt Nam. Stevbros đào tạo chuyên gia quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK®, Agile, Scrum và luyện thi các chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP®, PgMP®, PfMP®, CAPM, PMI-ACP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, PMI-PBA®, CSM, CSPO, CSD ... cho doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu. Ngoài ra, Stevbros còn cung cấp các khoá học tích luỹ PDUs và SEUs giúp các chuyên gia quản lý dự án duy trì các chứng chỉ quốc tế và phát triển con đường sự nghiệp toàn cầu. 

Giới Thiệu Stevbros Việt Nam​Stevbros thành lập với sứ mệnh thúc đẩy việc quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế trong doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng thành công của các dự án, và phát triển con đường sự nghiệp quản lý dự án toàn cầu cho các nhà quản lý dự án.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là: TÍNH QUỐC TẾ, CHẤT LƯỢNG và SÁNG TẠO.

Giám Đốc Điều Hành: Steven Nguyen

  • Giới thiệu Stevbros Việt Nam
  • Dịch vụ Stevbros Việt Nam
  • Các chuyên gia đào tạo và tư vấn
  • Khách hàng doanh nghiệp
  • Hồ sơ công ty
  • Liên hệ