Agile là gì?

Agile là gì?

Vậy Agile là gì? Có thể nói phương pháp Agile được tạo ra dựa trên Tuyên bố Agile, bao gồm các giá trị và nguyên tắc sau
Chi tiết
Tổ chức cuộc họp hiệu quả

Tổ chức cuộc họp hiệu quả

Làm thế nào để đảm bảo mọi người tham gia và đóng góp vào các cuộc họp dự án?
Chi tiết
Đừng mạo hiểm với những điều không chắc chắn

Đừng mạo hiểm với những điều không chắc chắn

Bằng cách làm theo năm bước của phương pháp Monte Carlo, bạn có thể ước tính các giá trị không chắc chắn này và có được khoảng thời gian và chi phí cho dự án của bạn.
Chi tiết
Quản lý tri thức

Quản lý tri thức

Dưới đây là sáu phương pháp hay nhất để thúc đẩy kết quả dự án thông qua quản lý tri thức
Chi tiết
Nguyên tắc đạo đức và ứng xử của PMI®

Nguyên tắc đạo đức và ứng xử của PMI®

Đạo đức được PMI® định nghĩa là những quyết định tốt nhất liên quan đến người, tài nguyên và môi trường
Chi tiết
123..19