3 cách theo đuổi ý tưởng mới

3 cách theo đuổi ý tưởng mới

Ý tưởng chính là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại của dự án. Tuy vậy, đối với nhiều nhà quản lý dự án thật khó để có được những ý tưởng mới và cách tiếp cận vấn đề mới. Dưới đây là một vài cách làm thế nào để nắm lấy những ý tưởng mới một cách dễ dàng hơn.
Chi tiết
Tại sao nên thi chứng chỉ PMP®?

Tại sao nên thi chứng chỉ PMP®?

Chứng chỉ PMP® giúp tăng thu nhập. Rất nhiều chuyên gia quản lý dự án đã được tăng lương sau khi có chứng chỉ PMP®
Chi tiết
3 kỹ năng thiết yếu của một nhà quản lý dự án

3 kỹ năng thiết yếu của một nhà quản lý dự án

Những kỹ năng sau đây sẽ bổ sung và giúp bạn thăng tiến trên con đường sự nghiệp
Chi tiết
Các bên liên quan

Các bên liên quan

Tôi đã học ra được rằng nếu các bên liên quan không được xác định và phân tích chính xác thì tất cả kiến ​​thức kỹ thuật trên thế giới dường như cũng không giúp ích gì.
Chi tiết
Tư duy chiến lược

Tư duy chiến lược

Có quan trọng hay không việc nhà quản lý cần hiểu được bản đề xuất dự án kinh doanh (business case)? Hoặc mục tiêu chiến lược tổng thể của tổ chức? Nếu những dữ liệu đó không rõ ràng, họ sẽ thu thập thêm những thông tin này bằng cách nào?
Chi tiết
123..16