img

Vai trò của ScrumMaster

Đối với những ai mới tìm hiểu về Scrum và có những kiến thức nền tảng họ thường hỏi tôi "ScrumMaster thường làm gì trong một dự án?"
7:57pm on Friday 15th December 2017
View more
img

5 đặc điểm của nhóm Scrum

Thích nghi với Scrum là không phải là việc dễ dàng đối với những người đã gắn bó lâu dài với Waterfall hoặc các phương pháp tiếp cận truyền thống kể từ khi bắt đầu sự nghiệp phát triển phần mềm của họ.
7:57pm on Thursday 14th December 2017
View more
img

Chứng chỉ Certified ScrumMaster

Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?
7:57pm on Wednesday 13th December 2017
View more
img

Nghề quản lý dự án

Chúng ta có cần bằng cấp để trở thành một giám đốc dự án?
7:57pm on Tuesday 12th December 2017
View more
img

Thói quen của nhà quản lý giỏi

Đã có rất nhiều bài viết về các nhà quản lý dự án và các kỹ năng, kinh nghiệm, đặc điểm và năng khiếu làm cho một số nổi bật so với đám đông. Bài viết sau đây dựa trên kinh nghiệm cá nhân, cũng như nghiên cứu về thói quen thường thấy nhất trong các nhà quản lý dự án cấp cao. Tuy nhiên, nếu thiếu một trong những điều sau đây không có nghĩa là năng lực yếu kém. Ngoài ra, đây không phải là một danh sách đầy đủ, tôi chỉ bao gồm các bài học mà tôi và nhiều chuyên gia cảm thấy đặc biệt có liên quan và cần thiết.
7:57pm on Monday 11th December 2017
View more
img

Định nghĩa thành công trong quản lý dự án

Quản lý dự án chưa bao giờ có một định nghĩa rõ ràng về sự thành công. Sự thành công của người quản lý dự án phải gắn liền với sự thành công của dự án, nhưng đó không phải là một ràng buộc trực tiếp và cố định.
7:57pm on Monday 11th December 2017
View more
img

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt của Agile ?

Các thuộc tính của một dự án thành công tương tự như các thuộc tính của một tổ chức thành công, lãnh đạo thành công, hoặc những người giàu có nhất thế giới. Vì vậy, nó cũng sẽ tuân theo các thuộc tính của một dự án thành công, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, niềm đam mê công nghệ, và động lực đội nhóm sẽ như nhau cho dù một dự án là Waterfall hay Agile.
7:57pm on Monday 11th December 2017
View more
img

Cơ hội liên kết

Chúng tôi hỏi cộng đồng quản lý dự án: Làm thế nào để bạn xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà tài trợ ngay từ đầu dự án?
7:57pm on Monday 11th December 2017
View more
img

Tăng cường truyền thông trong môi trường Agile

Scrum được thiết kế để tăng cường giao tiếp một cách cởi mở. Lợi ích của giao tiếp cởi mở là khi có kiến thức tốt hơn sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn
7:57pm on Friday 01st December 2017
View more
img

Quản lý project managers khi ứng dụng Scrum vào tổ chức

Trong vài năm qua, tôi đã làm việc với một nhóm tuyệt vời để triển khai các dự án Agile trong một tổ chức chưa từng áp dụng phương pháp này.
7:57pm on Friday 01st December 2017
View more