Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Agile/Scrum Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Workshop: 2 ngày

Tên chứng chỉ: Agile/Scrum for Executives

Yêu cầu dịch vụ

Mục tiêu

 • Khoá học này được thiết kế để lãnh đạo doanh nghiệp có một sự hiểu biết cốt lõi về Agile/Scrum để làm việc với đội dự án Agile/Scrum trong công ty.
 • Hiểu được lợi ích và giá trị của Agile/Scrum và những gì bạn cần phải thay đổi để áp dụng Agile/Scrum thành công.
 • Có kinh nghiệm thực tiễn khi thực hành với các công cụ thực tế và các dự án trong vai trò khác nhau của Agile/Scrum.

Đối tượng

 • Lãnh đạo, trưởng các phòng ban trong công ty.

Nội dung khóa học

 • Tại sao Agile/Scrum là tốt cho doanh nghiệp của bạn?
 • Bạn biết gì về Agile/Scrum?
 • Bạn cần biết những gì một Product Owner / Scrum Master / Development Team đang làm.
 • Bạn có thể có sự hiểu lầm về Scrum/Agile.
 • Làm thế nào để hỗ trợ tổ chức của bạn áp dụng Agile thành công?

Nội dung khoá học bằng tiếng Anh: http://stevbros.com/corporate-training/agile-scrum-for-executives.html

Chứng chỉ

 • Liên minh Scrum toàn cầu Scrum Alliance® cấp 12 SEUs (Scrum Education Units) và Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 12 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp)
 • Stevbros Training and Consultancy - ủy quyền đào tạo toàn cầu của Scrum Alliance® và Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

Quy trình yêu cầu và triển khai khoá học cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Yêu cầu dịch vụ (mời bạn nhấn vào nút YÊU CẦU DỊCH VỤ để bắt đầu)
 • Bước 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Bước 3: Báo giá
 • Bước 4: Hợp đồng
 • Bước 5: Triển khai khoá học
 • Bước 6: Nhận chứng chỉ được công nhận toàn cầu

Yêu cầu dịch vụ